Veselé Velikonoce…

Posted onCategoriesUncategorized @cs

… přeje Stuttgarter Oratorienchor všem blízkým i vzdáleným!

Jsme nadmíru spokojeni, že se nám po dlouhé povinné koncertní přestávce podařil skutečný začátek jako z obrázkové knihy! V jednom z nejkrásnějších stuttgartských kostelů jsme mohli předvést mimořádně úspěšný a oceňovaný koncert pro prakticky vyprodané publikum. Očekávanému publiku byl nabídnut skutečně mamutí program. S Mozartovým Requiem (Smrt) a úryvky z Brahmsova Requiem (Útěcha) to byl téměř „dvojkoncert“.

Levinova verze Mozartova Requiem zazněla v nádherně vhodných tempech od lyricko-senzitivního přes chmurně-tragické až po extaticko-dramatické v mimořádně vzrušující interpretaci. Velká jistota sboru ve fugách a přechodech, dynamický rozsah od jemného pianissima po dramatické forte, četné výrazové změny zvuku zaujaly posluchače až na zadních sedadlech. Za podpory fantastického kvarteta sólistů a špičkového orchestru to bylo Mozartovo Requiem, jaké se neslyší každý den.

Po tomto vyčerpávajícím bravurním výkonu musel sbor ještě najít sílu zazpívat další „super dílo“. Tři Brahmsovy věty s hrací dobou dobrých 35 minut byly rovněž provedeny s velkým citem. Tato dojemná a „řešící“ hudba byla uklidňující odpovědí na zdrcující Mozartovo Requiem. V očích nemalého počtu návštěvníků koncertu bylo vidět dojetí a emoce. Dlouhý a nadšený potlesk hovořil za vše.

29. dubna pokračujeme…

Pak začnou zkoušky na výroční koncert v Liederhalle. Srdečně zveme zájemce z řad pěvců – zejména tenorů – aby se k nám připojili a přivedli Haydnovo Stvoření ke koncertní zralosti:
BUDIŽ SVĚTLO – A BYLO SVĚTLO!

…od 18:45 v sále Königin-Olga-Stift.