Hudební režie

„Hudební tradice a kultivace v Německu jsou poměrně významně určovány činností obětavých pěveckých sborů: Nespočet koncertů, vysoké nasazení, tvůrčí činnost, sociální interakce, idealistický postoj, živé zpracování hudební literatury, tvůrčí podněty. Je prostě úžasné si uvědomit, že nákladná vysoká kultura s drahými institucemi a vysoce placenými mezinárodními umělci není jediným pilířem našeho hudebního života.“  – Enrico Trummer –

V roce 1995 byl Enrico Trummer zvolen uměleckým ředitelem Stuttgartského oratorního sboru.

Kromě pěstování repertoárových děl klade Trummer opakovaně zvláštní důraz na kulturní život hlavního města státu prostřednictvím každoročních programů. Patří k nim cyklus Telemannových pašijí (2005-2008), Haydnův cyklus (2001-2006) a řada děl stuttgartského dvorního dirigenta J. N. Hummela, počínaje stuttgartskou premiérou oratoria „Der Durchzug durchs Rote Meer“ v roce 2008. Stále častěji se zaměřuje na současné skladatele, jako jsou Karl Jenkins, John Rutter a Martin Palmeri.

Enrico Trummer spolu s Philippem Ohlem svými četnými videi o práci se sborem rozhodujícím způsobem ovlivnili internetovou prezentaci Stuttgartského oratorního sboru a jeho veřejnou image.

Enrico Trummer je od roku 1983 učitelem hudby ve Stuttgartu a od roku 1994 působí jako učitel hudby na Königin-Katharina-Stift. Po maturitě na gymnáziu v Heidelbergu studoval hudební školu, hudební vědu a německý jazyk a literaturu. Po první státní zkoušce získal místo učitele na Vysoké hudební škole v Heidelbergu pro obor vokální korepetice a současně studoval sbormistrovství u profesora G. Kegelmanna jako postgraduální umělecký kurz. Kromě toho účinkoval na mnoha koncertech doma i v zahraničí a v rozhlasových nahrávkách pro SDR jako klavírista, partner v komorní hudbě a doprovod písní. Ještě předtím, než převzal hudební vedení Stuttgartského oratorního sboru, na sebe dokázal upozornit úspěchy jako sbormistr. S různými sbory získal ocenění na renomovaných sborových soutěžích.