O nás

Stuttgartský oratorní sbor byl založen 24. února 1847 jako „Verein für klassische Kirchenmusik“. Byl to první sbor ve Württembersku, který považoval za svůj úkol provádět klasická sborová díla a seznamovat s nimi širší publikum.

Hudební spektrum nyní sahá od staré barokní hudby až po současné, umírněné skladby. Patří sem významná díla duchovní hudby s doprovodem orchestru nebo varhan, jako jsou oratoria, pašije, mše, rekviem, Stabat Mater, Te Deum atd. Náš repertoár však zahrnuje i sborovou symfonickou světskou literaturu. Na programu vždy byla a jsou známá i neznámá díla, včetně premiér a prvních provedení ve Stuttgartu, a to i u zúčastněných skladatelů.

Každý si tak najde něco pro svůj hudební vkus, ať už jako posluchač nebo účastník.