Stuttgarter Concertino

Sborová symfonická díla také vždy vyžadují vysoce kvalifikovaný orchestrální doprovod. Stuttgarter Oratorienchor e.V. již řadu let velmi úspěšně spolupracuje se Stuttgarter Concertino.

Tento projektový orchestr tvoří členové profesionálních stuttgartských kulturních orchestrů (Stuttgartská filharmonie, Stuttgartský státní orchestr, Symfonický orchestr SWR) a nezávislí, vysoce specializovaní instrumentalisté.