Dona nobis pacem…

Posted onCategoriesUncategorized @cs

Ještě před několika týdny by nikoho nenapadlo, že evropskou zemi brzy napadne její východní soused a s neuvěřitelnou krutostí v ní povede dobyvačnou válku. Nespočet lidí prchá do bezpečných sousedních zemí nebo do Německa. Ochota pomáhat je všude obrovská a také zpěváci Stuttgartského oratorního sboru se velmi zajímají o utrpení, které prožívá ukrajinské obyvatelstvo.

Náš sbor nemůže udělat nic jiného než útěšnou hudbou uctít památku všech obětí a vyjádřit tak solidaritu s pozůstalými – i na ruské straně. Kdo by si pomyslel, že náš koncert na Květnou neděli bude mít tak nepředstavitelně tragický odkaz? Koncertem pašijí jsme chtěli jen zahájit náš jubilejní rok a ukončit více než dvouletou koncertní pauzu způsobenou pandemií!

2022 – 1847 = 175

Stuttgarter Oratorienchor e.V. má od 24. února 175 let! V roce 1847 byl založen Spolek pro klasickou církevní hudbu (Verein für klassische Kirchenmusik), který si dal za úkol pěstovat duchovní vokální hudbu. V prvních desetiletích opakovaně uváděla díla Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Jak moc ovlivnila politická situace v letech 1933-1945 život sboru, si lze představit bez velké fantazie. Nakonec bylo v roce 1937 rozhodnuto přejmenovat sbor na „Stuttgarter Oratorienchor“. Věřilo se, že tento název nějakým způsobem sladí vlastní hudební tradice sboru s restriktivním chápáním umění ze strany režimu. Přestávku ve zkouškách a koncertech, kterou si vynutila válka, samozřejmě nelze srovnávat s kulturním útlumem během pandemie. Nicméně potřeba konečně si znovu zazpívat na koncertech nebo si vychutnat nádhernou hudbu jako návštěvník byla a je podobně silná.

Naše 175. výročí oslavíme 24. července 2022 v Beethovenově sále Liederhalle. Tolik můžeme prozradit již v této fázi! Přečtěte si další článek a dozvíte se, co dalšího s námi můžete zažít na jubilejním letním koncertě…