175 let Stuttgartského oratorního sboru

Posted onCategoriesUncategorized @cs

Vskutku působivé!

Založením mezidenominačního občanského sboru v roce 1847 byl ve Stuttgartu položen základní kámen hudebního hnutí, které má vliv dodnes. Již mnoho let od založení sboru se „Verein für klassische Kirchenmusik“ zaměřuje na oratorní provedení klasických i – v té době současných – děl Mendelssohna, Brahmse, Brucknera atd. Zájemci a hudbymilovní vzdělaní občané poslouchali pravidelná stuttgartská představení a seznamovali se tak s nejnovějšími oratorními výtvory své doby. Jednalo se o téměř „kultovní akce“, kterých se hudební nadšenci prostě museli zúčastnit. Jednou z mecenášek sboru byla královna Olga, která sbor osobně navštívila na zkoušce 19. května 1882 a nechala si zazpívat Halleluja. Poté sboru věnovala „štědrý“ dar.

Během své 175leté historie se Stuttgartskému oratornímu sboru podařilo zachovat své statutární cíle. Členové jsou velmi ambiciózní a hudebně nadaní amatéři, kteří při pravidelných zkouškách rok co rok ve Stuttgartu nabízejí ohromující množství sborových vystoupení na vysoké úrovni. Přestože členové již nemusí nosit brikety na vytápění zkušebny, o to více vzrostly nároky v jiných oblastech.

Pro jubilejní festivalový koncert bylo vybráno Haydnovo Stvoření, velmi populární dílo, které v 19. století vedlo k renesanci oratorního umění ve střední Evropě. Na zajímavém poli napětí mezi „religiozitou a osvícenstvím“ stanovila nová měřítka. Toto oratorium je tedy symbolem „tradice a pokroku“. Koncepty, které mají velký význam i pro Stuttgartský oratorní sbor.

Hosté slaví s námi

Na pozvání Stuttgartského oratorního sboru bylo možné pro tento koncert získat dva hostující sbory z partnerských měst Stuttgartu, Brna a Štrasburku. „Choeur de St. Guillaume Strasbourg“ a „Filharmonický sbor Brno“ se nakonec před několika měsíci dohodly na účasti. Všichni se těší na práci a na tento výjimečný projekt: „Ze tří je jeden!“

Speciální ocenění

Stuttgartskému oratornímu sboru se dostalo zvláštní cti obdržet Zelterovu plaketu v roce svého výročí. Osvědčení o udělení bude obsahovat následující text:

Stuttgarter Oratorienchor e.V. 

s predikátem

v tradici Sdružení pro klasickou církevní hudbu, .

založena 24. února 1847

.